Nota de informare privind protecţia datelor personale

SC ERNESTO LOUNGE SRL denumită mai departe Restaurant La Strada Botosani în calitate de autor, proprietar, administrator al www.restaurantlastrada.ro si al aplicatiei pentru mobil La Strada Botosani respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea efectuării de comenzi on-line si alegerea platilor cu cardul. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, Restaurant La Strada Botosani are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Restaurant La Strada Botosani se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.restaurantlastrada.ro si al aplicatiei pentru mobil La Strada Botosani prin efectuarea de comenzi online in regim catering, prin completarea formularului de contact, etc. , asa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:
– dreptul la informare (art.12) – dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
– dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
– dreptul de opoziţie (art.15);
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
– dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).
Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Restaurant La Strada Botosani în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.
Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizaţi. Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica oricând acest lucru la următoarea adresă: SC ERNESTO LOUNGE SRL, str. Dragos Voda, nr. 35, Botosani, Romania.
Scopul colectării datelor
Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, Restaurant La Strada Botosani le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:
– pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;
– pentru a vă confirma serviciile pe care le-aţi achiziţionat în sistem on-line şi a vă furniza informaţii suplimentare cu privire la aceste servicii;
– înscrierea în programele de fidelizare
– transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing;
– informaţii despre promoţii prin poşta şi telefon, SMS, sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele Restaurant La Strada Botosani sau ale firmelor partenere;
– transmiterea datelor cu caracter personal partenerilor contractuali ai Restaurant La Strada Botosani. Restaurant La Strada Botosani poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale; protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale Restaurant La Strada Botosani şi ale site-ului www.restaurantlastrada.ro; acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii. Atunci când Restaurant La Strada Botosani este solicitat să furnizeze date cu caracter personal sau nu se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării. Colectarea de date cu caracter personal Suplimentar faţă de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-ul www.restaurantlastrada.ro implică: efectuarea de comenzi on-line pe site-ul www.restaurantlastrada.ro necesită furnizarea informaţiilor solicitate şi marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal. Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul www.restaurantlastrada.ro pentru emiterea de vouchere de confirmare în următoarele scopuri:
– facturării serviciilor comandate de dumneavoastră;
– efectuării plaţii on-line;
– asigurării securităţii tranzacţiei / plăţii on-line / carte de credit prin aplicarea de filtre antifraude;
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele instituţiilor abilitate. Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime Restaurant La Strada Botosani poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:
– realizării de rapoarte / analize;
– realizării de informari în scopuri proprii;
– publicării, promovării, ofertarii serviciilor oferite de Restaurant La Strada Botosani.